Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO, informujemy że nasza strona rejestruje dokonywane na niej działania, oraz wykorzystuje pliki cookies użytkowników, w celu analizy ruchu oraz prowadzenia statystyk. Podany w sekcji kontaktowej adres email oraz numer telefonu, służą celom komunikacji między użytkownikami a naszą firmą.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

SCHODY KAMIŃSKI SYLWESTER KAMIŃSKI

z siedzibą: ul. Rusałka 10, Lublin

Dane, które dobrowolnie przekazujecie nam Państwo za pomocą drogi mailowej bądź telefonicznej przechowywane są przez okres 12 miesięcy od daty ich wpłynięcia, na potrzeby odpowiedzi kierowanych do nas zapytań.

Państwa dane zbierane dla potrzeb analizy ruchu, są przetwarzane za pomocą narzędzia Google Analytics, które zostało skonfigurowane w taki sposób, który automatycznie kasuje zebrane o użytkowniku dane, po czasie 14 miesięcy od jego ostatniej aktywności. Google wykorzystuje m.in. takie technologie jak anonimizacja adresów IP, aby uniknąć gromadzenia danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkowników. Więcej o informacji można zaczerpnąć na stronie internetowej Supportu Firmy Google oraz w Ich własnej Polityce Prywatności

Jeśli jednak macie Państwo wątpliwości co do działania wymienionego wyżej narzędzia, polecamy instalację dodatku do przeglądarki blokującego działanie Google Analytics.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, chęci ich usunięcia, czy modyfikacji prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@schodykaminski.com.pl